kopalniawieliczka.eu kopalniawieliczka.eu - Strona g?ówna

kopalniawieliczka.euWebsite Profile

Title: Strona g?ówna
Keywords:
Description:Strona g?ówna O SPó?CE W?adze spó?ki Rada nadzorcza KOPALNIA SOLI OG?OSZENIA ZAMóWIENIA PUBLICZNE ZAMóWIENIA INNE AKTUALNO?CI PRACA KONTAKT PROJEKTY UE PROJEKTY NFO?IGW BIP O spó?ce 1 Firma kontynuuje
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

kopalniawieliczka.eu Information

Website / Domain:kopalniawieliczka.eu
Website IP Address:62.121.130.142
Domain DNS Server:ns1.ceti.pl,ns3.ceti.pl,ns2.ceti.pl

kopalniawieliczka.eu ranks

Alexa Rank:9429551
EveryoneDomain Rank:2
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

kopalniawieliczka.eu Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$841
Daily Revenue:$2
Monthly Revenue:$69
Yearly Revenue:$$841
Daily Unique Visitors:212
Monthly Unique Visitors:6,360
Yearly Unique Visitors:77,380

kopalniawieliczka.eu WebSite Httpheader

StatusCode 200
Transfer-Encoding chunked
Connection keep-alive
Vary Accept-Encoding
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=UTF-8
Server nginx/0.7.67
Date Sat, 22 Sep 2018 17:45:24 GMT

kopalniawieliczka.eu WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage

kopalniawieliczka.eu Similar Website

Domain WebSite Title
finpol.com.pl Strona g?ówna :: Strona g?ówna
macrosat.pl Macrosat : Strona g?ówna - Strona g?ówna
eko-mazurymariny.pl ekoMARINY : Strona g?ówna - Strona g?ówna
loma.com.pl Loma : Strona g?ówna - Strona g?ówna
strzelcekrzyz.com.pl STRONA G?óWNA STRONA G?óWNA
parkieciarzeosp.com.pl Strona g?ówna - Strona g?ówna
bajkarumia.pl Strona g?ówna - Strona g?ówna
klubsuzuki.pl Strona g?ówna Strona g?ówna
saria.pl SARIA: ?Strona g?ówna Strona g?ówna
yurtabar.pl Strona g?ówna | Strona g?ówna
tatrydeluxe.pl Strona g?ówna | Strona g?ówna
agencjapzukielce.pl Strona WWW - Strona g?ówna
ezmiany.pl Strona WWW - Strona g?ówna
kapter.pl Strona WWW - Strona g?ówna
sklep-mysliwski-los.pl Strona WWW - Strona g?ówna
restauracjabombaj.pl Strona WWW - Strona g?ówna
remabroker.pl Strona WWW - Strona g?ówna
domki-kaszuby.pl Strona WWW - Strona g?ówna
landrover.eu.com Strona WWW - Strona g?ówna

kopalniawieliczka.eu Alexa Rank History Chart

kopalniawieliczka.eu aleax

kopalniawieliczka.eu Html To Plain Text

Strona g?ówna O SPó?CE W?adze spó?ki Rada nadzorcza KOPALNIA SOLI OG?OSZENIA ZAMóWIENIA PUBLICZNE ZAMóWIENIA INNE AKTUALNO?CI PRACA KONTAKT PROJEKTY UE PROJEKTY NFO?IGW BIP O spó?ce 1 Firma kontynuuje dorobek dziesi?tków pokoleń górników, a najwa?niejszym celem jej dzia?ania jest zachowanie i udost?pnianie spo?eczeństwu unikalnego pomnika historii i kultury Narodu Polskiego. Historia 1 Zabytkowa Kopalnia czynna jest bez przerwy od ?redniowiecza, a jej oryginalne wyrobiska ilustruj? etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych. Geologia 1 Blisko 13,6 mln lat temu, w wyniku wielu procesów geologicznych, powsta?a skomplikowana budowa wewn?trzna wielickiego z?o?a, podzielona na górne bry?owe oraz dolne pok?adowe. Aktualno?ci Porozumienie w sprawie mi?dzynarodowej konferencji Kopalnia Soli ?Wieliczka” S.A., Muzeum ?up Krakowskich Wieliczka oraz Kopalnia Soli Bochnia 2 marca podpisa?y umow? o wspó?pracy – wspólnie uczcz? 5 jubileuszy przypadaj?cych na rok 2018. 2017-03-02 / czytaj wi?cej Wiceminister Energii zwiedzi? wielick? kopalni? Wielick? kopalni? odwiedzi? Grzegorz Tobiszowski, wiceminister i sekretarz stanu w Ministerstwie Energii.. Go?cia po Trasie Turystycznej oprowadzi? Zbigniew Zar?bski, prezes Kopalni Soli ?Wieliczka” SA. 2016-05-10 / czytaj wi?cej Podsumowanie 2015 Kopalnia Soli ?Wieliczka” jest obecnie w najlepszych latach swego rozwoju. Nie tylko jako atrakcja turystyczna i uzdrowisko, ale równie? jako przedsi?biorstwo górnicze, które prowadzi szereg dzia?ań zabezpieczaj?cych i chroni?cych bezcenny zabytek... 2016-01-16 / czytaj wi?cej Ujarzmi? wod? W dobie cyfrowej rewolucji, nowych mediów i dwukierunkowo?ci komunikacji taki news obieg?by ?wiat niemal z pr?dko?ci? ?wiat?a. Na szcz??cie historia, któr? przypominamy poni?ej, zdarzy?a si?150 lat temu – w czasach, gdy nie wynaleziono jeszcze radia i telewizji, a na ?wiecie trwa?y ?mudne próby skonstruowania pierwszych ?arówek. 2015-08-12 / czytaj wi?cej Górniczy sukces roku Kopalnia zosta?a laureatk? konkursu na ?Górniczy sukces roku 2014” w kategorii ?Ekologia”. Nagrod? podczas uroczystej gali w Teatrze S?owackiego w Krakowie odebra? Dariusz Wojciechowski, cz?onek zarz?du Kopalni Soli ?Wieliczka” S.A. 2015-03-03 / czytaj wi?cej Barbórka 2014. Inauguracja t??ni solankowej. Górnicy Kopalni Soli ?Wieliczka” tegoroczn? Barbórk? obchodzili 1 grudnia. ?wi?towanie rozpocz??a uroczysta inauguracja t??ni solankowej. 2014-12-01 / czytaj wi?cej Piasek, iniekt, ankry, kotwy i stojaki, czyli co i jak zabezpieczamy O najwa?niejszych dzia?aniach w 2014 roku na ?amach ?Solanki” magazynu firmowego kopalni opowiada dr hab. in?. Kajetan d’Obyrn Prezes Zarz?du Kopalni Soli ?Wieliczka”SA 2014-08-13 / czytaj wi?cej Nowe komory lecznicze w wielickiej kopalni 12 czerwca uroczy?cie otwarto dwie nowe komory uzdrowiskowe - Smok i Feliksa Boczkowskiego. Wydarzeniu towarzyszy?a konferencja prasowa oraz prezentacja ?wiczeń i zabiegów leczniczych. 2014-06-12 / czytaj wi?cej Zamówienia publiczne Przetarg nieograniczony Dostawa ?rodków czysto?ci 2017-04-07 / czytaj wi?cej Przetarg nieograniczony Wyposa?enie systemu bezprzewodowej transmisji g?osu w s?uchawki jednorazowego u?ytku 2017-04-06 / czytaj wi?cej Przetarg nieograniczony Zabezpieczenie komory Rainer I Górna i Dolna 2017-04-05 / czytaj wi?cej Zamówienia poza ustaw? Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy szybika Geramb poz. III-IV 2017-04-05 / czytaj wi?cej Zamówienia poza ustaw? Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pod?u?ni Regis na poz. VI 2017-04-04 / czytaj wi?cej Przetarg nieograniczony Wykonanie przegl?du g?ównego i remontu pomp zatapialnych oraz wentylatorów lutniowych 2017-03-31 / czytaj wi?cej Zamówienia poza ustaw? Opracowanie technologii robót wraz z monta?em maksymalnie 50 szt. kotew szk?oepoksydowych w stropie komory Lill Górny w rejonie pó?nocno-wschodnim 2017-03-27 / czytaj wi?cej Zamówienia poza ustaw? ?Wykonanie remontu generalnego baterii akumulatorowej typu SbS-5 do lokomotywy Ldag-05M” 2017-03-27 / czytaj wi?cej Kontakt Kopalnia Soli "Wieliczka" Spó?ka Akcyjna Park Kingi 1 32-020 Wieliczka tel: (012) 278 71 11 sekretariat.sa@kopalnia.pl czytaj wi?cej Projekty UE czytaj wi?cej Projekty NFO?iGW czytaj wi?cej Kopalnia Soli "Wieliczka" czytaj wi?cej Sala konferencyjna czytaj wi?cej MAPA SERWISU Kopalnia Soli "Wieliczka" Trasa Turystyczna

kopalniawieliczka.eu Whois

% The WHOIS service offered by EURid and the access to the records
% in the EURid WHOIS database are provided for information purposes
% only. It allows persons to check whether a specific domain name
% is still available or not and to obtain information related to
% the registration records of existing domain names.
%
% EURid cannot, under any circumstances, be held liable in case the
% stored information would prove to be wrong, incomplete or not
% accurate in any sense.
%
% By submitting a query you agree not to use the information made
% available to:
%
% - allow, enable or otherwise support the transmission of unsolicited,
% commercial advertising or other solicitations whether via email or
% otherwise;
% - target advertising in any possible way;
%
% - to cause nuisance in any possible way to the registrants by sending
% (whether by automated, electronic processes capable of enabling
% high volumes or other possible means) messages to them.
%
% Without prejudice to the above, it is explicitly forbidden to extract,
% copy and/or use or re-utilise in any form and by any means
% (electronically or not) the whole or a quantitatively or qualitatively
% substantial part of the contents of the WHOIS database without prior
% and explicit permission by EURid, nor in any attempt hereof, to apply
% automated, electronic processes to EURid (or its systems).
%
% You agree that any reproduction and/or transmission of data for
% commercial purposes will always be considered as the extraction of a
% substantial part of the content of the WHOIS database.
%
% By submitting the query you agree to abide by this policy and accept
% that EURid can take measures to limit the use of its WHOIS services
% in order to protect the privacy of its registrants or the integrity
% of the database.
%
% The EURid WHOIS service on port 43 (textual whois) never
% discloses any information concerning the registrant.
% Registrant and onsite contact information can be obtained through use of the
% webbased whois service available from the EURid website www.eurid.eu
%
% WHOIS kopalniawieliczka.eu
Domain: kopalniawieliczka.eu
Registrant:
NOT DISCLOSED!
Visit www.eurid.eu for webbased whois.
Technical:
Name: Domena.pl Technical Team
Organisation: Agnat Sp. z o.o. / | WWW.DOMENA.PL - HOSTING, VPS, SERWERY DEDYKOWANE, DOMENY, FAX INTERNETOWY, GRAFIKA, REKLAMA!
Language: pl
Phone: +48.523667777
Fax: +48.525840924
Email: bok@domena.pl
Registrar:
Name: Agnat Sp. z o.o.
Website: https://www.domena.pl
Name servers:
ns3.ceti.pl
ns2.ceti.pl
ns1.ceti.pl
Please visit www.eurid.eu for more info


The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en